Energipæle og bæredygtighed

​Energipæle og FN's 17 verdensmål. Energipæle understøtter følgende af FN's verdensmål:

​Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.​

Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Energipæle benytter jordens genanvendelige ressourcer

Ved at bruge jordens energi til at varme og køle bygningen er den eneste potentielle klimabelastning ved drift af energipæle den el man forbruger ved drift af en varmepumpe.

I Danmark kommer en stadig stigende mængde af vores el fra vindenergi. Når elektriciteten der driver varmepumpen kommer fra vind, og jordvarmen i de øverste lag kommer fra solen, er energipælene altså en 100% bæredygtig løsning, der genanvender jordens ressourcer uden at belaste klimaet.

Man kan faktisk sige at energipæle er lig med dobbelt bæredygtighed, fordi de både bærer bygningen men også bærer miljøet ved skånsom energiudvinding.

Centrum Pæle A/S

Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark​

75 83 01 11

info@centrumpaele.dk

Andre Centrum Fabrikker:

Tyskland

England

Polen

Sverige