Præfabrikerede energipæle

​Centrum Pæle har udviklet en energipæl, der ved hjælp af jordvarmeteknologi er med til at udnytte jordens ressourcer effektivt.

Hermed er der tale om bæredygtighed i dobbelt forstand, idet pælen udover den statiske bæreevne også vil levere energi frembragt på en bæredygtig måde. Energipælen kan anvendes til opvarmning og nedkøling af bygninger samt i nogle tilfælde til oplagring af energi fra varme til kolde perioder. Energipælen kan erstatte eller reducere behovet for både traditionel opvarmning samt køling og bidrager til det CO2-neutrale byggeri.

En energipæl vil typisk bidrage med ca. 60-80 meter jordvarmeslanger, men i modsætning til den traditionelle horisontale løsning, hvor jordvarmeslangerne ligger ca. 1,5. meter under jordoverfladen, bliver jordvarmen fra energipælene hentet vertikalt gennem jordlagene mellem 1 meters dybde og ned til 18 meters dybde.​

Energipælens opbygning​

​Indbundet i skelettet er én jordvarmeslange per energipæl, der sørger for at cirkulere gennemløbsvæsken mellem jorden og bygningen.

Energipælen består af et skelet af jern, typisk med mellem 6 og 20 lodrette stænger, ombundet med bøjletråd.

Udover skelettet består energipælen af en stærk, støbt beton facade, der styrker energipælens bæreevne drastisk og sørger for at beskytte jordvarmeslangerne.

Centrum Pæle A/S

Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark​

75 83 01 11

info@centrumpaele.dk

Andre Centrum Fabrikker:

Tyskland

England

Polen

Sverige