Centrum Pæle deltager i forskningsprojektet COOLGEOHEAT

Centrum Pæle vil i 2021-2022 være aktiv samarbejdspartner i det INTERREG Öresund-Kattegat-Skagerak støttede forskningsprojekt COOLGEOHEAT.


Sammen med nordens førende eksperter indenfor jordvarme- og varmepumpeteknologi vil Centrum Pæle være med til at udarbejde de værktøjer der skal til for at man i fremtiden vil kunne forsyne hele bydele med bæredygtig energi fra jorden.


I projektet vil Centrum Pæle bidrage med konkret viden omkring de kommercielle og videnskabelige fordele ved at benytte energipæle som forsyningskilde i nye bydele.

Det er bevist i EUDP-projektet "Vedvarende, bygningsintegreret varme- og køleforsyning til fremtidens resiliente byer", at energipæle er en yderst fordelagtig forsyningskilde økonomisk set, med tilbagebetalingstider for installation af systemet på mellem 3-6 år, når der sammenlignes med nuværende fjernvarmeinstallationer.


Centrum Pæle støtter op om UN's verdensmål nr. 11 gennem vores deltagelse i forskningsprojekter, der har til formål at gøre fremtidens byer mere bæredygtige, resiliente og sikre.


Centrum Pæle A/S

Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark​

75 83 01 11

info@centrumpaele.dk

Andre Centrum Fabrikker:

Tyskland

England

Polen

Sverige