Referenceberegninger​

​Økonomiske beregninger

I regneeksemplerne nedenfor finder du et komplet overslag over omkostningerne ved etablering og drift af energipæle, sammenlignet med de mest gængse andre varme- og kølekilder på markedet. Overslagene inkluderer estimeret tilbagebetalingstid.

Der er taget udgangspunkt i en bygning på 4000 m2 etableret i de byer, hvor der i forvejen funderes meget på præfabrikerede piloteringspæle.

​Regneeksempel - energipæle vs. fjernvarme

Regneeksempel - energipæle vs. naturgas

Regneeksempel - energipæle vs. oliefyr

Miljømæssige beregninger - CO2 aftryk

​I regneeksemplerne nedenfor finder du et komplet overslag over energipæles samlede CO2 aftryk sammenlignet med de mest gængse andre varme- og kølekilder på markedet.

Aftrykket inkluderer produktion, transport og drift.

CO2 aftryk - energipæle vs. fjernvarme

CO2 aftryk - energipæle vs. naturgas

CO2 aftryk - energipæle vs. oliefyr

Centrum Pæle A/S

Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark​

75 83 01 11

info@centrumpaele.dk

Andre Centrum Fabrikker:

Tyskland

England

Polen

Sverige